NAUDOJIMOSI PREKYBOS PLATFORMA TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos
 1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatomos www.NaudotosKnygos.lt Platformoje skelbiamos parduodamų prekių informacijos ir jos naudojimo sąlygos, taip pat Naudotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.
 2. Taisyklės yra privalomos Naudotojui. Naudotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Platforma. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Platforma.
Sąvokos
 1. Tiekėjas - yra šios Platformos, leidžiančios Naudotojams naudotis teikiamomis paslaugomis, savininkas.
 2. Naudotojas – fizinis asmuo, kuris veikia pagal šias Sąlygas siekdamas savo tikslų, susikūręs Paskyrą Platformoje ir (arba) ketinantis pirkti ar parduoti prekes naudodamasis Platformos teikiamomis Paslaugomis.
 3. Pardavėjas – bet kokia forma veikiantis asmuo, Platformoje parduodantis prekes Pirkėjams.
 4. Pirkėjas – bet kokia forma veikiantis asmuo, perkantis Platformoje skelbiamas prekes.
 5. Skelbimas - tai informacija kurią pateikia Pardavėjas apie parduodamą prekę.
 6. Paskyra – paskyra, suteikianti Naudotojui galimybę gauti Platformoje teikiamas Paslaugas ir kitaip ja naudotis.
 7. Pirkimo-pardavimo sutartis – bet kokia Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui jo nupirktas prekes, o Pirkėjas – sumokėti už jas ir jų pristatymą.
 8. Platforma – interneto svetainė pasiekiama adresu www.NaudotosKnygos.lt
Prekių skelbimų talpinimo Platformoje sąlygos
 1. Platformoje Skelbimai talpinami nemokamai.
 2. Prekės patalpintos Platformoje yra Pardavėjų nuosavybė
 3. Patalpindamas Skelbimą, Pardavėjas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 4. Skelbime pateikdamas duomenis Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
 5. Pardavėjas patalpinęs skelbimą sutinka kad skelbimo turinys gali būti naudojamas reklamuojant tinklalapį kituose interneto portaluose bei socialiniuose tinkluose. Platformos Naudotojai gali dalintis skelbimo turiniu FB grupėse ir puslapiuose bei kituose tinklalapiuose.
 6. Už paskelbtos informacijos turinį ir komentarus socialiniuose tinkluose Tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės. Visais klausimais kreiptis į to tinklalapio valdytojus.
 7. Pardavėjas bet kada gali ištrinti savo skelbimą, ištrynus, visa informacija sunaikinama negrįžtamai.
Pardavėjui draudžiama:
 1. Skelbime (komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje Skelbimo informacijoje;
 2. Pateikti klaidingą informaciją apie ketinamo parduoti objekto savybes;
 3. Skelbime pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.
 4. Draudžiama naudotis Platforma neteisėtais tikslais.
Paslaugų apmokestinimas, prekių kainos
 1. Pirkėjas moka kainą nurodytą prie parduodamos prekės ir siuntimo mokestį, kuris nurodomas prieš apmokėjimą. Pirkimas saugus, nepavykus sandoriui pinigai grąžinami į jūsų NK sąskaitą. Pinigų grąžinimas į pirkėjo banko sąskaitą nemokamas.
 2. Pinigai už parduotas prekes gali būti pervedami į banko sąskaitą, imamas 1.00 € pavedimo mokestis, nepriklausomai nuo pervedamos sumos. Pinigus naudojant Platformoje kitoms prekėms įsigyti minėti mokesčiai netaikomi.
 3. Parduodamų prekių kainos, nurodytos svetainėje, yra galutinės (visi mokesčiai įskaičiuoti).
Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas, apmokėjimo tvarka
 1. Pirkėjas pasirenka prekę iš parduodamų Platformoje, pateikia visą informaciją reikalingą prekės pristatymui,pasirenka norimą atsiskaitymo būdą ir sumoka už prekes ir jų pristatymą.
 2. Apmokėjimas už prekes vykdomas Paysera mokėjimų sistemoje numatytais atsiskaitymo būdais.
 3. Tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas. Kiekviena sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Platformos duomenų bazėje.
 4. Pirkėjo sumokėti pinigai yra „įšaldomi“ iki sandorio pabaigos, kol Pirkėjas patvirtina, jog prekes gavo.Tuomet pinigai pasiekia Pardavėjo virtualią sąskaitą. Tokiu būdu užtikrinamas sandorio saugumas.
 5. Gavus apmokėjimą iš Pirkėjo, siunčiama informacija Pardavėjui apie parduotas prekes. Pardavėjas gavęs pranešimą, kad apmokėta už prekes ir siuntos kodą, turi per 5 dienas supakuoti prekes ir išsiųsti į Pirkėjo nurodytą paštomatą.
 6. Pardavėjui neišsiuntus siuntos per 5 dienas, arba atsisakius sandorio, laikoma kad sandoris neįvyko. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa sumokėta suma į jo NK sąskaitą. Pirkėjo prašymu pinigai gali būti pervedami į jo banko sąskaitą arba gali pirkti kitas prekes.
 7. Pirkėjas atsiėmęs siuntą iš paštomato iki kitos dienos 12 val. turi patvirtinti apie siuntos gavimą arba pateikti pretenziją Pardavėjui jei yra kažkokių problemų. Vėliau pretenzijos nepriimamos.
 8. Pirkėjui patvirtinus siuntos gavimą laikoma kad pirkimo - pardavimo sutartis įvykdyta, pinigai į virtualią Pardavėjo sąskaitą įskaitomi per 1 darbo dieną.
 9. Pirkėjui neatsiėmus siuntos per siuntų tarnybų taisyklėse numatytą laiką (LPexpress 3 + 4 dienos, Omniva 7 dienos), siunta grąžinama pardavėjui. Šiuo atveju sandoris laikomas baigtas praėjus 7 dienoms po siuntos patalpinimo į pirkėjo nurodytą paštomatą, pardavėjui išmokami pinigai ir pretenzijos iš pirkėjo nepriimamos. Pardavėjas su grąžinta siunta turi teisę elgtis savo nuožiūra, gali paimti iš paštomato sumokėjęs siuntimo mokestį, gali palikti siuntų tarnybai, kuri neatsiimtą siuntą sunaikina.
 10. Naudotojas aiškiai supranta, kad kita sandorio šalimi bus kitas Naudotojas (ne verslininkas) ir, kad tokiam sandoriui nebus taikomi vartotojų teisių apsaugos reikalavimai, pavyzdžiui, kokybės garantija, grąžinimo (keitimo) taisyklės ir kitos vartotojų teisės, įtvirtintos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose šias teises reglamentuojančiuose teisės aktuose.
Ginčų tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendimas
 1. Pirkėjas gali inicijuoti ginčą dėl sandorio, kurį sudarė Pirkėjas su pardavėju. Ginčas inicijuojamas užpildant formą skyriuje "Kontaktai / Pagalba". Laikoma, kad ginčas yra išspręstas ir sandoris įvykdytas, kai Pirkėjas ir Pardavėjas pasiekia abipusį susitarimą ir apie tai informuojama Platforma.
 2. Pirkėjas ir Pardavėjas raginami patys išspręsti tarpusavio ginčus, jei draugiškai ginčo išspręsti nepavyks,tokiu atveju Platforma tarpininkaus, kad rastų abiems šalims tinkamą sprendimą.
 3. Įprastai prekių, įsigytų per Platformą, negalima grąžinti, išskyrus atvejus, kai dėl to susitarė Pirkėjas ir Pardavėjas.
 4. Atitinkamai teisė atsisakyti sutarties netaikoma, nes nė viena šalis neveikia kaip verslininkas, išskyrus atvejį, kai tai aiškiai numatyta įstatymuose, ir šia teise Pirkėjas gali tiesiogiai pasinaudoti prieš Pardavėją.
 5. Jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl parduotų prekių grąžinimo, tai siuntą išsiunčia Pirkėjas, o Pardavėjas ją priima. Jeigu Pirkėjas siuntos neišsiunčia per 5 (penkias) darbo dienas nuo susitarimo, pažymima, kad užsakymas įvykdytas ir Pardavėjui įskaitomi pinigai.
 6. Pirkėjas ir Pardavėjas yra skatinami bendrauti tarpusavyje pagarbiai ir sąžiningai.
Atsakomybės apribojimas
 1. Tiekėjas nėra Skelbimuose siūlomų prekių ar paslaugų pardavėjas. Tiekėjas tik administruoja šią Platformą. Tiekėjas veikia pagal atsiskleidusio tarpininko sutartį ir teikia tarpininkavimo paslaugas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo užsakančio prekes Platformoje. Tiekėjas gauna tik komisinį mokestį už teikiamas tarpininkavimo paslaugas.
 2. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Platformos duomenų bazę ir šios duomenų bazės techninį palaikymą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus.
 3. Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Naudotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio patalpinimo Platformoje.
 4. Naudotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo bei slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Naudotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.
Asmens duomenų apsauga
 1. Naudotojas Platformoje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, prekių pristatymo (paštomato) adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją.
 2. Naudotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Platformoje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Platformos duomenų bazėje vienus metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos.
 3. Naudotojas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis Platformoje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims.
 4. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei duomenų bazės administravimo atitinkamos Platformos sistemoje tikslu.
 5. Naudotojas patvirtina, kad jo atitinkamoje Platformoje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Naudotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.
 6. Naudotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 7. Tiekėjas įsipareigoja neteikti Naudotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.
 8. Naudotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Naudotojui įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Naudotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose arba pasiūlymuose.
Intelektinė nuosavybė
 1. Tiekėjas yra visų teisių į Platformos turinį bei duomenų bazės savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Platformoje, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Platformos turinio naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Naudotojams jų Skelbimų atžvilgiu.
 3. Naudotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir turinį reklaminiais tikslais, neatskleisdamas asmeninės Naudotojo informacijos. Naudotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Naudotojo publikuojamas turinys taptų Platformos duomenų bazės dalimi. Tiekėjas nebus įpareigotas mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 4. Platformos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Platformos veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
Slapukų politika
 1. Platformoje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie mums padeda atpažinti jus, kaip ankstesnį Platformos lankytoją.
 2. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Naudotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje.
 3. Slapukus naudojame atsakingai. Peržiūrėti arba ištrinti įrašytus slapukus galite savo naršyklėje.
 4. Platformoje naudojami slapukai skirti: prisiminti jūsų prisijungimo duomenis; užtikrinti duomenų saugumą prisijungus; užtikrinti nuoseklų tinklapio veikimą.
Platformos pakeitimai
 1. Tiekėjas pasilieka teisę be įspėjimo keisti ar pašalinti Platformos turinį, keisti arba nutraukti visas ar dalį Paslaugų, dėl techninių priežasčių ar pasikeitus paslaugų teikimo būdui.
 2. Tiekėjas negali garantuoti, kad Platforma ir Paslaugos bus visada prieinami. Tiekėjas gali susidurti su techninėmis ar kitomis problemomis, dėl kurių gali atsirasti sutrikimų. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl minėtų Paslaugų trikdžių.
 3. Platformoje gali būti informacijos, kurioje yra publikavimo klaidų, susijusių su Paslaugomis, įskaitant aprašymus, kainas ir kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo ištaisyti klaidas ir atnaujinti informaciją.
Baigiamosios nuostatos
 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Paslaugų Naudotojai informuojami šioje Platformoje, šios Taisyklės skelbiamos viešai ir prieinamos visiems Naudotojams.
 3. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 5. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).
Parduok perskaitytas knygas ir nusipirk naujų!