Vizijos, legendos ir sapnai mene. Visions, Legends and Dreams in Art

Vizijos, legendos ir sapnai mene. Visions, Legends and Dreams in Art
ISBN kodas: 3762200100789029
Išleidimo metai: 2022
Puslapių skaičius: 376
Kalba: Lietuvių
Viršelis: Minkštas
Šis žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis numeris skirtas intriguojančiai ir daugialypei temai – vizijų, legendų, sapnų ir fantazijų atspindžiams mene. Geografinė temų aprėptis apima Europos dailę, daugiausia dėmesio skirta lietuviškajam jos segmentui. Publikacijose nagrinėjamų kūrinių chronologija – nuo XVI a. iki šių dienų. Visų laikų meninėje kūryboje labai svarbus vaidmuo tekdavo dailininko vaizduotei – iš jos kyla kitokia, meninė, realybė, netapati regimojo pasaulio realizmui. Kartais šią vaizduotę sužadindavo mitų ir legendų tekstai, kartais – religinės dailės siužetai, susiję su anapusybės patirtimis, dvasiniais regėjimais. Tiek pasaulietinėje, tiek sakralinėje dailėje nereta ir sapnų tema, susijusi tiek su paties dailininko sapnais, tiek su menininko pastango- mis įvaizdinti kitų asmenų patirtus regėjimus ar sapnus. Leidinyje „Vizijos, legendos ir sapnai mene / Visions, Legends and Dreams in Art" publikuojami įvairių autorių – meno istorikų ir dailininkų – tekstai paliečia gan įvairius vizionieriškumo, legendų ir sapnų bei dailės sąlyčio klausimus. Pagal pobūdį publikacijos suskirstytos į mokslinius straipsnius, o leidinio gale skelbiami rašytiniai šaltiniai. The subject of this volume of Acta Academiae Artium Vilnensis – the reflection of visions, legends, dreams and fantasies in art – is intriguing and multi-faceted. Geographically it includes European art and mostly focuses on Lithuania. The chronology of the works discussed in the publications extends from the 16th century until our days. Artistic imagination has been playing a very important role in artistic work at all times – it engenders a different artistic reality which is not identical to the realism of the visible world. Sometimes, imagination is awakened by myths and legends, and sometimes, by the plots of religious art related to the experiences of the Otherworld and visions. The theme of dreams related both to artists' dreams or their efforts to visualize the visions or dreams experienced by other persons is not infrequent both in secular and sacral art. Texts by various authors, art historians and artists included in this publication address quite a wide range of issues of the interaction of visionariness, legends, dreams and art. The publications are divided according to their nature into scholarly articles and written sources presented at the end of the publication.

Ši knyga ką tik parduota
Paspauskite mygtuką "Noriu šios knygos" ir gausite pranešimą kai knyga atsiras.

Parduok perskaitytas knygas ir nusipirk naujų!