Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas

Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas
ISBN kodas: 1971
Išleidimo metai: 1971
Puslapių skaičius: 1971
Kalba: Lietuvių
Viršelis: Kietas
AUTORIAUS ŽODIS
Šios knygos atsiradimo akstinas yra “Lietuvių Enciklopedijoje” patalpintas straipsnis “Trečiasis ordinas”. Jį ruošdamas, buvau parašęs gana platų straipsnį apie Trečiąjį šv. Pranciškaus ordiną, kurio tik trumputę santraukėlę įteikiau “Lietuvių Enciklopedijos” redakcijai. Tada dalį plačiojo straipsnio atspausdinau “Šv. Pranciškaus Varpelyje”. Vėliau kilo mintis dar jį praplėsti ir išleisti atskira knyga. Šiai minčiai pritarė tuometinis provincijolas Tėv. Leonardas Andriekus, O. F. M., ir Trečiojo ordino provincijos komisarijus Tėv. Kęstutis M. Butkus, O.F.M., kuris parūpino ir lėšas išleidimui. Už tai jam nuoširdus ačiū! Tačiau kiti darbai net kelis metus neleido šio sumanymo įvykdyti. Taip priartėjo ir Trečiojo šv. Pranciškaus ordino įsteigimo 750 m. jubiliejus, kurio proga tau, Mielas šv. Pranciškaus dvasios Sekėjau, noriu šią knygą įteikti į rankas.
Skaityti daugiau... Skaityti mažiau

Knygą parduoda:
22.99 €
Pirkti
Gera (Vieno puslapio nuplyšęs kamputis, tituliniame lape yra parašas)

Parduok perskaitytas knygas ir nusipirk naujų!