Lietuvos Metrika

Lietuvos Metrika
ISBN kodas: 9786098183689
Išleidimo metai: 2019
Puslapių skaičius: 320
Kalba: Lietuvių
Viršelis: Kietas
Lietuvos Metrika – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijoje XV–XVIII a. parengtų dokumentų kopijų knygos. Lietuvos Metrikos knygose įrašyti patys įvairiausi dokumentai, kaip antai: valdovo privilegijos bajorams dėl žemių dovanojimo, skyrimai į įvairias pareigas, privilegijos miestams, testamentai, įvairių teismų nutarimai, centrinių institucijų raštai vietos pareigūnams, valstybės iždo dokumentai, diplomatinis susirašinėjimas ir kt. Lietuvos Metrikos knygą Nr. 273 sudaro Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro valdymo metu 1579 m. ir 1580 m. asesorių ir reliacinio teismo priimti nutarimai, arba dekretai. Asesorių teismas (lot. assessores pažodžiui „sėdintys greta", t. y. valdovo teismo teisėjai) nagrinėjo savivaldžių, kitaip Magdeburgo miesto teises turinčių, valstybinių miestų miestiečių apeliacijas dėl 1-osios instancijos – vaito, tarėjų ar suolininkų teismų – sprendimų. Reliacinis, arba reliacijos, teismas (lot. relatio – pranešimas, teikimas ką nors svarstyti, spręsti) – aukštesnė apeliacinės instancijos pakopa, šiame teisme buvo nagrinėjamos miestiečių apeliacijos dėl asesorių teismo, taip pat valdovo paskirtų specialių įgaliotinių (komisarų) priimtų teismų sprendimų. Knygoje yra iš viso 305 dokumentai. XVII a. viduryje daugumai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės magdeburginių miestų patirtus nepataisomų archyvinių nuostolių, asesorių ir reliacinio teismo nutarimai yra vienas svarbiausių antrinių šaltinių, leidžiančių nors iš dalies kompensuoti dingusius kompleksinius XVI–XVII a. pirmosios pusės miestų istorijos šaltinius. Dauguma Lietuvos Metrikos knygos Nr. 273 dokumentų iki šiol neskelbti ir menkai panaudoti istoriografijoje. The Lithuanian Metrica consists of the volumes of document copies drawn up in the Chancellery of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th-18th century. Books of the Lithuanian Metrica feature a great variety of documents, including the sovereign's privileges to noblemen with regard to land donations, appointments to various positions, privileges to towns and cities, wills, various court rulings, letters of central authorities to local officials, state treasury documents, diplomatic correspondence, etc. Book No. 273 of the Lithuanian Metrica accommodates rulings of the assessors' court and the court in relationibus made in 1579 and 1580, i.e. during King of Poland and Grand Duke of Lithuania Steponas Batoras' rule. The assessors' court (Lat. assessores – "sitting side by side", i.e. judges of the sovereign's court) dealt with the appeals filed by townsmen from towns and cities holding Magdeburg rights with regard to the rulings of the courts of first instance, namely the voigt's, scabini's or council courts. The court in relationibus (Lat. relatio – notification, filing for consideration) was a higher tier of appeal which would hear townsmen's complaints with regard to the rulings of the assessors' court or the court of special commissioners appointed by the sovereign. In total, the book contains 305 documents. Because of the irreparable archival losses that most of the cities of the Grand Duchy of Lithuania suffered in the middle of the 17th century, rulings of the assessors' court and the court in relationibus are a most important secondary source which at least partially compensates for the lost urban history sources of the 16th-early 17th century. Most of the documents contained in Book No. 273 of the Lithuanian Metrica have little been used in historiography and are published for the first time.

Ši knyga ką tik parduota
Paspausti mygtuką "Noriu šios knygos", ir gausite pranešimą kai knyga atsiras.

Parduok perskaitytas knygas ir nusipirk naujų!