Dvitomis Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose, 1 ir 2 tomai

Dvitomis Lietuvių ir latvių muzikinis-kultūrinis bendravimas sovietmečiu politinio kalinimo ir tremties vietose, 1 ir 2 tomai
ISBN kodas: 3922200100763708
Išleidimo metai: 2021
Puslapių skaičius: 392
Kalba: Lietuvių
Viršelis: Kietas
Kn. 1. Brolystė ir vienybėKn. 2. Vorkutos dainos (su CD) Pirmajame tome „Brolystė ir vienybė" publikuojamoje Gailos Kirdienės monografijoje atskleidžiamas lietuvių ir latvių tradicinio, neformalaus muzikinio bendravimo vaizdas autoritarinio komunistinio, stalininio režimo sąlygomis 1941–1952 ir vėlesniais metais: nuo bendrystės jausmo, idealizuotų nuostatų ir bendro muzikavimo (dainavimo, grojimo), šokių savuose jaunimo vakarėliuose iki kartu švęstų tradicinių religinių švenčių ir mišrių, baltiškų santuokų tremtyje bei konsolidacijos lageriuose, priešinantis režimui ir siekiant asmeninės bei visų trijų Baltijos valstybių laisvės. Kaip rašo monografijos autorė G. Kirdienė, 2018 m., gavus projektinį Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, pavyko sutelkti nemažą komandą ir pradėti išsamesnius tyrinėjimus bei šio leidinio kūrimą ir rengimą. Buvo surengta ekspedicija Latvijoje; Rygos Raštijos ir muzikos muziejus sutiko tapti projekto partneriu ir leido publikuoti latvių kompozitoriaus ir pedagogo Janio Lycyčio (Jānis Līcītis) Vorkutos rinkinio faksimiles bei susijusią medžiagą. Buvo susipažinta ir su Latvijos okupacijos muziejuje sukaupta archyvine medžiaga: nuotraukomis, aprašais, vaizdo įrašais ir kt. Per trejus metus leidinys vis augo, kol tapo dvitomis: jį sudaro mokslo monografija ir Rečlage, Vorkutoje, užrašytų lietuvių liaudies dainų rinktinės faksimilinis leidimas su dviem mokslo straipsniais ir rinktinės dainų įrašų kompaktine plokštele. Tai vienas iš darbų, kuriuose atskleidžiama sovietmečiu represuotų Baltijos valstybių gyventojų dvasinė stiprybė ir vaidmuo priešinantis stalininiam režimui. Sibiro platybėse mezgėsi dainomis ir priesaikomis prie simbolinio laisvės aukuro tvirtinami baltų ir visų baltiečių politinių kalinių, kaip ir tremtinių, ryšiai, atvedę į lagerių sukilimus ir padėję pagrindus Baltijos šalių Dainuojančiai revoliucijai. Antrame tome „Vorkutos dainos" (jį parengė Daiva Vyčinienė) atskleidžiamas ne tik Janio Lycyčio gyvenimo kelias, bet ir visa Latvijos muzikų represavimo ir muzikavimo sovietinės okupacijos metais situacija. Pirmą kartą skelbiamos viso Lycyčio rinkinio rankraščio faksimilės su išsamiais etnomuzikologės D. Vyčinienės moksliniais komentarais. Taip pat pirmąkart publikuojama kompaktinė plokštelė, kurioje skamba 29 šio rinkinio dainų įrašai: 1958 m. Janio Lycyčio ciklas Septynios lietuvių liaudies dainos balsui su fortepijonu, op. 14 (latvių kalba), ir 2019 m. lietuvių jaunimo folkloro grupių ir solistų atliktos 22 šio rinkinio dainos. Skaityti daugiau... Skaityti mažiau

Knyga ką tik parduota
Paspauskite mygtuką "Noriu šios knygos" ir gausite pranešimą kai knyga atsiras.

Parduok perskaitytas knygas ir nusipirk naujų!